Skip to content

تلفن: 88485560-021

لوازم برقی و کنترل دکل حفاری

سیستم برق و کنترل دکل حفاری:

با توجه به اینکه بخش عمده ای از فعالیت حفاری با نیرویی برق می‌باشد لذا واحدهایی در هر دکل برای تولید برق در نظر گرفته شده است. از دیگر بخش‌های دکل می توان به سیستم کنترل دکل اشاره کرد که عمدتاٌ به یکی از دو  شکل SCR و VFD بوده و هر کدام از این لوازم دارای قطعات مصرفی می‌باشند.

crompton-ac-vfd-drive-500x500