Skip to content

تلفن: 88485560-021

الک لرزان و توری گل حفاری

SCREEN+1

دستگاه الک لرزان یا  Shale shaker

الک لرزان یا Shale shaker دستگاهی می‌باشد که با ایجاد ارتعاش باعث غربال گل حفاری می شود و این روند به وسیله توری های لرزان که در دستگاه Shale shaker نصب می گردد انجام می‌پذیرد.

توری های الک های لرزان، اجزایی که همراه گل حفاری به بالا انتقال پیدا کرده را بر اساس سایز بندی توری جدا می کنند و گل باقی مانده پس از طی چند مرحله قابل استفاده جهت تزریق مجدد به درون چاه میگردد. این خرده ها در تانک های مخصوص، حوضچه های گل حفاری و یا دیگر ظروف نگهداری می شوند. دستگاه Shale shaker دارای انواع مختلفی می باشد که بر اساس نام برند تولید کننده مشخص می‌گردند از معروف‌ترین برندهای تولید کننده Derrick،KEMTRON MI-SWACO ،، می‌باشند که توری های مورد مصرف نیز به همین نام‌ها و بر اساس تایپ‌ مختلف مانند FLC، Hyperpool، Mongoose، King cobra و دسته بندی می شوند.

انواع توری های گل حفاری:

  • Derrick (FLC2000, FLC500,  FLC600, HYPERPOOL)
  • Mongoose
  • King Cobra