Skip to content

تلفن: 88485560-021

ایزو9001

شرکت تکسان پیشگام پارسیان بین الملل تامین کننده تجهیزات صنایع حفاری نفت و گاز، پتروشیمی و مواد اولیه صنایع پلیمر می باشد.

این شرکت با اعتقاد به بهبود مستمر در تمام فعالیت ها و فرآیندها و تلاش برای ایجاد زمینه مناسب و مستمر برای استقرار استانداردهای ملی و بین المللی، با محوریت قرار دادن تحقق ظرفیت اسمی، مدیریت اثر بخش هزینه ها و افزایش رضایت ذینفعان، استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015) را با همکاری شرکت ایزوکیا در راس امور خود قرار داده و با رعایت الزامات قانونی و مقررات دولتی، اهداف و استراتژی های ذیل را در راستای بقاء پیشرفت و سودآوری تحت تعالیم DAKKS آلمان تعیین و سرلوحه فعالیت های خود اعلام می نماید:

 • تامین کالا و خدمات به روز و دانش سازمانی از طریق بهبود مداوم و ارتقاء بهره وری عوامل تامین کالا و خدمات پس از فروش.
 • این شرکت با به کارگیری بیمه، استاندارد بین المللی را در راستای ارتقای توانمندی کارکنان و افزایش رضایت ایشان و به منظور در نظر گرفتن پاداش و تشویق کارکنان به عنوان سرمایه اصلی شرکت با هدف ایجاد توازن در کار و زندگی قرار داده است.
 • مدیریت صحیح منابع شامل: نیروی انسانی، تجهیزات، انرژی و منابع مالی با نگاه ویژه به مسئولیت های اجتماعی در قبال ذینفعان.
 • تلاش در جهت ایجاد محیطی ایمن و سالم با پیشگیری از حوادث، بیماری ها و به حداقل رساندن ریسک های ایمنی و بهداشتی، کاهش آلودگی ها در محیط کار.
 • افزایش رضایت مشتریان و سایر طرف های ذینفع
 • ارتقاء فرهنگ آراستگی سازمانی از طریق استاندارد سازی کلیه فعالیت های اجرایی و ایجاد و حفظ نظم و انضباط سازمانی.
 • آموزش های مناسب و ایجاد انگیزه کاری در منابع انسانی.
 • این شرکت دارای مجوز کار از وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و از کلیه قوانین این مجموعه پیروی می کند لذا در صورت هرگونه انتقاد می توانید با شماره 02181771  تلفن شکایات واحد تماس حاصل فرمایید.

iso

شرکت تکسان پیشگام پارسیان بین الملل تامین کننده تجهیزات صنایع حفاری نفت و گاز، پتروشیمی و مواد اولیه صنایع پلیمر می باشد.

این شرکت با اعتقاد به بهبود مستمر در تمام فعالیت ها و فرآیندها و تلاش برای ایجاد زمینه مناسب و مستمر برای استقرار استانداردهای ملی و بین المللی، با محوریت قرار دادن تحقق ظرفیت اسمی، مدیریت اثر بخش هزینه ها و افزایش رضایت ذینفعان، استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015) را با همکاری شرکت ایزوکیا در راس امور خود قرار داده و با رعایت الزامات قانونی و مقررات دولتی، اهداف و استراتژی های ذیل را در راستای بقاء پیشرفت و سودآوری تحت تعالیم DAKKS آلمان تعیین و سرلوحه فعالیت های خود اعلام می نماید:

 • تامین کالا و خدمات به روز و دانش سازمانی از طریق بهبود مداوم و ارتقاء بهره وری عوامل تامین کالا و خدمات پس از فروش.
 • این شرکت با به کارگیری بیمه، استاندارد بین المللی را در راستای ارتقای توانمندی کارکنان و افزایش رضایت ایشان و به منظور در نظر گرفتن پاداش و تشویق کارکنان به عنوان سرمایه اصلی شرکت با هدف ایجاد توازن در کار و زندگی قرار داده است.
 • مدیریت صحیح منابع شامل: نیروی انسانی، تجهیزات، انرژی و منابع مالی با نگاه ویژه به مسئولیت های اجتماعی در قبال ذینفعان.
 • تلاش در جهت ایجاد محیطی ایمن و سالم با پیشگیری از حوادث، بیماری ها و به حداقل رساندن ریسک های ایمنی و بهداشتی، کاهش آلودگی ها در محیط کار.
 • افزایش رضایت مشتریان و سایر طرف های ذینفع
 • ارتقاء فرهنگ آراستگی سازمانی از طریق استاندارد سازی کلیه فعالیت های اجرایی و ایجاد و حفظ نظم و انضباط سازمانی.
 • آموزش های مناسب و ایجاد انگیزه کاری در منابع انسانی.
 • این شرکت دارای مجوز کار از وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و از کلیه قوانین این مجموعه پیروی می کند لذا در صورت هرگونه انتقاد می توانید با شماره 02181771  تلفن شکایات واحد تماس حاصل فرمایید.
iso 9001